Városháza épülete

Egyemeletes szecessziós stílusú saroképület
Építés éve: 1912
A torony építése: 1922, elbontása: 1950, építtető: Kalocsa nagyközség
önkormányzata
Építész: Foerk Ernő, Petrovácz Gyula
Építő: Molczer Sándor

Vámos ház

Egyemeletes szecessziós stílusú lakóépület
Építés ideje feltehetően a 20. század eleje. Építtető: Vámos (Weisz) család
Eredeti funkció: lakóház
Jelenlegi funkció: irodaház

Sziklay ház

Eklektikus nyílásrendszerű, szecessziós díszítésű homlokzatú egyemeletes épület
Építés éve: 1904, építtető: dr. Sziklay Zoltán közjegyző
Eredeti funkció: iroda, üzlet (földszint), lakás (emelet)
Jelenlegi funkció: bíróság

Törvényszék épülete

Kétemeletes, három utcára nyíló eklektikus stílusú irodaépület
Építés éve: 1896-97, építtető: Igazságügyi Minisztérium és Kalocsa
Tervező: Kiss István építész
Kivitelező: Grünwald Testvérek
Eredeti funkció: törvényszék, bíróság
Jelenlegi funkció: börtön

Főszolgabírói Hivatal

Neoeklektikus  egyemeletes  manzárd  tetős  épület.  A  vármegye  1929  márciusában megvásárolta a főkáptalantól a mai Kossuth Lajos utca 8. sz. alatt lévő uradalmi tiszttartói lakást. 

Viski Károly Múzeum épülete

A múzeum jelenlegi épülete Haynald Lajos érseksége idején épült. Ekkor került sor a jezsuita gimnázium bővítésére, s az akkori elemi fiúiskola kiváltására, mely a tervezett bővítmény helyén állt, s az építkezések megindulása idején lebontásra került. 

Zsinagóga

Az első írott adatok a kalocsai zsidó lakosokról az 1780-as évek közepéről származnak. 1784-ben 3 zsidó lakos élt Kalocsán, majd számuk lassan emelkedett. A zsidók elsősorban kereskedéssel foglalkoztak.

Helfer Szálló

Egyemeletes eklektikus stílusú, szecessziós hatással erősen átépített épület.
Építtetője Helfer Lőrinc vendéglős.
Az építés éve 1896 (földszintes épület), később emeletráépítés, 1975-ben teljes átépítés.
Eredeti funkciója: szálloda
Jelenlegi funkciója: üzletház

Kolecsányi villa

A villaszerű épületet, amelyben a városi rendőrkapitányság működik, Kolecsányi Endre (1855-1932), a Pestmegyei Sárközi Ármentesítő Társulat igazgató főmérnöke építette 1905-ben saját részére lakóháznak. A felvidéki származású Kolecsányi Endrét Császka György érsek (1891-1904) hívta Kalocsára, akivel anyai ágon rokonságban állt.

Murányi ház

Az épület 1899 tavaszán készült el Kolecsányi Endre (1855-1932) társulati igazgató-főmérnök tervei alapján. Az épületbe a csendőrőrs költözött, és ott működött 1914. máj. 1-ig, amikor a mai Ecetgyár utcában épült új csendőrlaktanyába költözött.

Tanítók Háza - volt Hunyadi Kollégium

Berauer  József  képezdei  tanár  javasolta,  hogy  a  kalocsai  tanítóképzőben  tanuló főegyházmegyei  tanítógyerekek  számára  a  millennium  évében  építsenek  kollégiumot.  A Kalocsavidéki  rk.  Tanítóegylet  1894.  ápr.  12-én  felhívást  intézett  a  főegyházmegye tanítóihoz, hogy a Kalocsán felépítendő kollégium, a Tanítók Háza javára adakozzanak.

Bérház épület - Szent István kir. út 57.

Egyemeletes szecessziós stílusú saroképület.
Építés éve: 1907-08, építtető: Kalocsa nagyközség önkormányzata.
Építész: Petrovácz Gyula
Eredeti funkció: üzlet (földszint), lakás (emelet)
Jelenlegi funkció: üzlet (földszint), lakás (emelet)

logo
Tel.:+36/30-5008498
Kalocsa és Térsége Hírnevéért Vendégváró Egyesület

LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK

Email