Zeneiskola

Egyemeletes, 5 ablaktengelyes, klasszicista épület. Az ablaktengelyek között 4 drb két emeletsort átfogó  ion  fejezetes  falpillérekkel,  kőlábazattal  és  pillérfejezettel. Az  épülethez  falazott  kerítés csatlakozik,  benne  újabb  keletű  egyszerű  kapuval.

Kanonoki ház - Szentháromság tér 2-3

Egyemeletes copfstílusú épület, az utcai homlokzaton lévő 1+3+2+3+1 ablaktengelyek.  Az Asztrik téri kanonoki házhoz hasonlóan, két, egymás mellé épített két házból áll, a két épület egységes benyomását keltik, de az épület mindkét végéhez csatlakozó egy-egy átívelt kőkapu kiemeli az épület ikerház jellegét.

Kanonoki ház - Szent István Ház

Klasszicista  stílusú  földszintes  épület.  Az  utcai  homlokzat  tagolása:  Melléképület+4ablak+bejárat. A telek két utcára néz. A Szent István király útról és a Hunyadi J. utcáról is van bejárat.
Épült 1835-ben, építtetője ismeretlen
Eredeti funkciója: lakóház
Jelenlegi funkciója: vendéglő

Tomori Pál utca 1-3 / volt börtön épülete

A  kalocsai  érseknek,  mint  földesúrnak,  bíráskodási  joga  volt,  melyet  az  úriszéken  keresztül gyakorolt.  Feltehetően  az  úriszéknek,  a  fogdának  és  börtönnek  és  a  felügyeletet  ellátó  érseki hajdúknak, valamint egyfajta fegyvertárnak adott helyet az épület.

Kunszt utcai érsekuradalom területe

Ezen a területen mindig is az érsekuradalom épületei helyezkedtek el. Már Patachich Ádám 1784-es hagyatéki leltárában találkozhatunk az uradalmi épületek felsorolásával. Ezek ebben az időszakban a főegyházmegye különböző ügyeit intéző hivataloknak és az uradalom igazgatását végző ispánnak is helyet adtak.

Érsekuradalmi ügyvéd szolgálati lakása

Eklektikus  homlokzatkialakítású  földszintes  lakóház.  Az  1880-as  években  az  érsekuradalmi ügyvád szolgálati lakása volt. Az államosítás után az épületben több lakást alakítottak ki. A városi örökségvédelmi hatástanulmány helyi védettségre javasolja.

Érsekuradalmi magtár

Jellegzetes kereszt alaprajzú, többszintes magtárépület, amely a kalocsai érsekuradalom egykori központjában épült. Épült a 18. század első harmadában, feltehetően Csáky Imre érseksége (1710-1732) idején, építtetője az érsekuradalom.

Érsekuradalmi jószágkormányzóság

Egyemeletes copfstílusú épület, 5+3+5 ablaktengellyel. A középső rész felett háromszögű timpanon, benne érseki címerrel (a címer ma már nincs meg). Tetőfedése szürke eternit pala. Jellegzetesen magyar ízű, arányaiban nagyon megnyerő, finom részletkiképzéssel.

Jezsuita Rendház és Templom

Architektúrája  a  Szt.  István  király  u.  20-22.  számú  épület  architektúrájával  azonos. Két  emeletes  8  ablaktengellyel.  Oldal  homlokzatán  1+3+1  ablaktengellyel.  A  4. ablaktengelynél a Szt. István u. 12-14 alatti épülettel 1 emelet magasságban átívelő híd köti össze.

Jezsuita (Piarista) Gimnázium és Rendház

A Szent István Gimnáziumot és a Kalocsai Gyermekotthont magába foglaló épületegyüttes. Kétemeletes,  túlnyomóan  klasszicista  stílusjegyeket  viselő  épület  3+3+3+1+3+3+3 ablaktengellyel, földszinten az ablakok körül erőteljes rusztikázással kiképzett homlokzat. Épült több részletben 1730-as évektől 1980-as évek elejéig.

Parádésistáló

Késő barokk stílusú istállóépület, négy sarkán egy-egy toronnyal és a kiszolgáló épületek. Az uradalmi központ nyugati szélén, az érseki kastély közelében épült fel a 18. században az uradalom lovai számára. Eredetileg 250-300 ló számára épült a hintók, kocsik és a takarmány számára szolgáló színekkel, abrakos és lószerszámos raktárakkal, kamrákkal.

Szentháromság oszlop

A Szentháromság tér és az egykori Szentháromság utca (ma Szent István király út) névadó, későbarokk stílusú szobra. Készült 1786-ban, építtetője Kalocsa városa.
Készítője Salm Lipót (18. sz. vége −19. sz. eleje) pesti szobrász.

Főszékesegyház

Olasz barokk stílusú templom, egy fő- és két mellékhajóval, két toronnyal és nagyon magas homlokzattal. Épült 1735-1754 között, építtetői Patachich Gábor érsek (1733-1745), Csáky Miklós érsek (1747-1751), Klobusiczky Ferenc érsek (1751-1760).

Nagyszeminárium

Kétemeletes barokk saroképület, a Szent István király úti szárny a későbbi bővítmény nélkül 11 ablaktengellyel, koronázó és választó párkánnyal, két-két falsáv közötti tagozott egyszerű keretezésű ablakokkal. A földszinti ablakok felett vakolt szemöldökdísz, az ablakok előtt kovácsoltvas  apácarács. 

Kisszeminárium

Egyemeletes kora eklektikus saroképület, 3+A+3+A+3 ablaktengellyel, ahol az A rizalittal kiemelt homlokzati sík. A középső 3 tengely edikulás ablakokkal armirozott sarkokkal bír. A földszinti sarokfülkében Szent Flórián szobor.

Belvárosi Plébánia épülete

Romantikus  stílusú  földszintes  épület  2+2+3+2+K+2+2  tengellyel.  A  párkány  képszékében kör  alakú  padlásszellőző  nyílásokkal.  A  kapu  és  a  bal  szélső tengely  két-két  fejjel díszített  pilléres,  íves  architechtúrával  van  kiképezve. 

Érseki Kastély

A barokk kétemeletes U alakú, barokk kastélyépület a kalocsa-kecskeméti érsek székhelye.
Épült 1776-1800 között, építtetője Patachich Ádám érsek (1776-1784).
Tervezője Kronowetter Antal Lipót érsekuradalmi mérnök.

logo
Tel.:+36/30-5008498
Kalocsa és Térsége Hírnevéért Vendégváró Egyesület

LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK

Email